Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli,öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersibaşarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorikders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade edenbir değerdir.

Bologna Süreci’nin Türkiye’de uygulanması aşamasında, AKTS en önemli çalışma alanlarından biridir. Son yıllarda, Türkiye’deki birçoküniversite kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerineuyumlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadırlar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) AvrupaBirliği (AB) tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri veülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak,Bologna Süreci'ne üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınmave hareketliliği artırma amaçlarıyla 2010 yılına kadar oluşturmayı taahhütettikleri "yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesigeliştirme"yi ifade etmektedir. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal veuluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerinbelirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistemaracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımlarıaçıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.

Ders Bilgi Paketi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafındanbelirlenen Ulusal Yeterlilikler ile Bologna Süreci uygulamalarını birleştirenve tüm paydaşlara yönelik bilgi paketidir.